1. Своєчасно подайте заявку
Не пізніше 23:00 дня погашення
позики у кабінеті подайте та
сплатіть заявку на пролонгацію