Замість кількох невеликих кредитів краще мати один кредит на необхідну суму.

Значна кількість кредитів призводить до до ситуації, коли все складнішим стає контроль за їх своєчасним обслуговуванням. Як наслідок – пропустив дату чергового платежу по кредиту, прострочка по кредиту.

Краще за все не мати одночасно більш ніж 3-х кредитів. Інакше дуже трудно контролювати графік оплати по кожному з кредитів.

Щоб краще контролювати графік погашення декількох кредитів, помістить таблицю графіка погашення на видному місці.

Ще краще, створіть у мобільному телефоні та комп’ютері нагадування, що повторюються за декілька днів до кінцевої дати погашення.

Де які фінансові установи пропонують послугу автоматичного списання необхідної для погашення суми з карткового рахунку Позичальника. Але і в цьому разі Позичальник зобов’язаний не забути своєчасно поповнити залишок коштів на картковому рахунку.

 

В системі Loany встановлено обмеження на кількість позик, які Позичальник може отримати одночасно. Це здійснено з метою запобігання ситуації, коли Позичальнику стає все складніше контролювати графіки оплати по декількох позиках.

 

Якщо Ви бажаєте не тільки отримати фінпоради та ще і заробити на своїх знаннях, пропонуємо Вам пройти фінансовий тест на Головній сторінці сайту.
Послуги кредитування
bring friend