Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості

Згідно з українським законодавством, у разі допущення прострочення зобов’язань понад 1 день, будь-якої миті Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» ТМ «LOANY» має право розпочати врегулювання простроченої заборгованості.

На дату публікації Кредитодавець залучає колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості не раніше 5 дня прострочення зобов’язань за договором.


Послуги кредитування
bring friend