Умови, за яких кредитодавець залучає колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості

Згідно з українським законодавством, у разі несплати кредиту протягом Дисконтного періоду, будь-якої миті Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» ТМ «LOANY» має право залучити колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості, якщо таке право Кредитодавця зазначене у договорі позики.

На дату публікації кредитодавець залучає колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості не раніше 46 дня прострочення зобов’язань за договором.


Послуги кредитування
bring friend